Schaap met 6 poten

Anno nu zie ik nog steeds en dikwijls aanvragen van klanten langskomen die zoeken naar een schaap met 5 of wellicht 6 poten. Denk bij voorbeeld aan een SharePoint business consultant die Prince-2 gecertificeerd is en ook nog .Net-ervaring heeft.

Het SharePoint landschap is zo gediversifieerd dat beter een onderscheid in onderstaande ‘rollen’ binnen het SharePoint-domein gemaakt kan worden. Dat neemt niet weg dat er mensen zijn die verschillende rollen op zich kunnen nemen.

Engineer: ontwikkelaar/programmeur, dus .Net, C# en wat dies meer zijn.

Functioneel consultant: kent SharePoint op functioneel en gebruikersniveau en kan (in elk geval tot op zekere hoogte) de brug tussen IT en de business slaan. Doet ook inrichting en implementatie.

Architect: houdt zich (hoog over) bezig met infra, functionaliteit en strategie. Praat dus ook IT als met de business.

Business consultant: praat veel met de business en denkt in oplossingsrichtingen. Kent klant zijn business en cultuur en kan dus ook een business case maken. Kan zich ook wel profileren als geweten van een geboden oplossing.

Infra-specialist: deze houdt zich met name bezig met de infrastructuur en de technische functionaliteit van SharePoint. Op zijn gebied gaat het vooral om thema’s zoals beveiliging, beschikbaarheid, back-up of of single sign-on.

Functioneel specialist: kan vanuit SharePoint-optiek specifieke thema’s tackelen zoals document management, records management of workflow management en kan deze ook plaatsen ten opzicht van concurrerende leveranciers.

Natuurlijk zit er overlap in deze rollen. Daarom denk ik ook dat men bij een aanvraag vooral moet bekijken op welke rol het accent dient te liggen en zal men waar nodig, de functie in verschillende rollen op kunnen splitsen.

Advertenties